Skip to content

Hiệu ứng cánh bướm

October 24, 2006

Entry thứ 30, một entry đặc biệt, nó đánh dấu cho một sự kiện lớn: lễ tốt nghiệp Đại học.

Lý thuyết

Hiệu ứng cánh bướm (the butterfly effect): một cái đập cánh của con bướm ở khu rừng nhiệt đới Trung Quốc sẽ tạo nên trận cuồng phong ở New Orlean. Hơi khó hiểu một tí bởi cái lý thuyết này còn liên quan đến những phương trình toán học phức tạp.

Đơn giản, một hành động nhỏ xẩy ra là bắt đầu cho một chuỗi sự kiện đẫn đến một sự kiện/hậu quả/hiện tượng to lớn.

Bình dân hơn, hiểu như Ưng Hoàng Phúc là: “nếu không gặp em đời ta đã khác nhiều rồi”. Mà “sự gặp” có thể tránh được rất đơn giản kiểu như không đi về hướng đó, không đi chuyến xe bus đó, đến chổ đó sớm hơn 5 phút… (sến quá!)

Chuyện có thật

Cánh bướm: ngủ trể 5 phút. 

-> không cho học buổi đó -> rớt -> năm sau học lại -> trùng thời khóa biểu -> không được làm đồ án -> làm luận văn trể ->

Trận cuồng phong: tốt nghiệp trể và làm việc trong ngành dầu khí.

Và nếu như không ngủ trể 5 phút thì thứ 6 này không lên trường nhận bằng tốt nghiệp và đang làm việc ở một công ty Quảng cáo hay tiếp thị.

Ngẫm một tí

Nhìn lại cuộc đời của chúng ta, có những biến cố to lớn xẩy ra mà chỉ bắt đầu từ một hành động nhỏ bé, tưởng chừng như vô tình. Điều quan trọng, nếu bạn hiểu về lý thuyết này, bạn có thể cố gắng tránh “cánh bướm”, hoặc nếu “cánh bướm” xẩy ra thì cố gắng làm đứt chuỗi sự kiện. “Trận cuồng phong” có xẩy ra hay không là do bạn quyết định.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: