Nhảm về chiến lược

Có lẽ một trong những từ đẹp nhất, hấp dẫn nhất, trí tuệ nhất nhưng cũng cao siêu nhất chính là từ Chiến lược. Xuất phát từ Quân sự, giờ đây chiến lược len lõi vào trong thể thao, học tập và hơn hết chính là trong lĩnh vực kinh doanh. 

Suy nghĩ chiến lược, hành động chiến lược, quản lý chiến lược. Chúng ta đã gặp rất nhiều những cụm từ này. Chiến lược công ty, rồi chiến lược kinh doanh, đến chiến lược tiếp thị, rồi chiến lược thương hiệu, truyền thông. Thế mới thấy chiến lược cũng tầng tầng lớp lớp, muôn hình vạn trạng. Và để tìm ra một giải thích và định nghĩa tổng quát cho nó quả không đơn giản chút nào cả. 

Một trong những cuốn sách khai sáng cho tôi về từ Chiến lược chính là cuốn “Thị Trường, Chiến Lược, Cơ Cấu” của giáo sư Tôn Thất Nguyễn Thiêm.

Hiểu một cách đơn giản, khi ta phân tích thị trường và chính nguồn lực của chúng ta, ta sẽ xác định được điều ta muốn đạt được và đạt được bằng cách nào (đây chính là chiến lược), và từ đó ta sẽ thay đổi cơ cấu để thực hiện chiến lược đó.

Cách tiếp cận này hòan toàn phụ hợp với định nghĩa chiến lược của Wikipedia: “Strategy refers to a plan of action designed to achieve a particular goal”

Một cách diễn giải khác cũng khá hay của từ Chiến lược nữa là tập hợp 3 câu hỏi:

Where we are now? (phân tích thị trường và nguồn lực)

Where do we want to go? (xác định mục tiêu)

How will we get there? (xác định cơ cấu, nguồn lực để thực hiện)

Từ cách hiểu này, chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng hoặc lý giải đến sự thành công hay thất bại của rất nhiều chiến lược.

Một chiến lược đúng, không chỉ là sự phân tích chính xác, hiểu biết thấu đáo (câu hỏi 1), xác định đúng mục tiêu, hành động (câu hỏi 2) mà còn phải thực hiện đúng (câu hỏi 3). Nhiều người cho rằng, phần lớn những chiến lược thất bại nằm ở câu hỏi 3. Câu hỏi này cho thấy thực hiện không chỉ là lên kế hoạch thực hiện mà chính là một quá trình thay đổi tổ chức, nguồn lực của doanh nghiệp để đáp ứng mục tiêu của chiến lược đó.

Chiến lược không phải là những gì chúng ta muốn mà là chúng ta muốn gì dựa trên sự phân tích môi trường xung quanh ta và khả năng (tiềm lực) của ta.

Với tôi, một trong những thành ngữ của Việt Nam hay nhất để có thể diễn giải một phần từ Chiến lược chính là “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”.

Advertisements

One thought on “Nhảm về chiến lược”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s