Quan điểm


Một planner cần có 1 quan điểm, dù rằng nó có thể hơi cực đoan. Ghét là nói ghét.

Cách đây 1 tháng, mình ghét cái ad này kinh khủng. Một cái brand đầy cơ hội kết hợp cùng một đội bóng luôn ăn may.

Và dĩ nhiên, hôm nay nhìn cái ad này thấy dễ thương cực kỳ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s