Interactive clip

Cái hay của digital là cho phép chúng ta tương tác với người tiêu dùng. Còn cái hay của quảng cáo là truyền đạt thông điệp thương hiệu theo một cách thú vị nhất.

 Và cái interactive experience clip của Peugeot là ví dụ kinh điển của sự kết hợp này.

Lưu ý 1: cấm trẻ em dưới 18 tuổi!

Lưu ý 2: click vào đường link, xem trong youtube để có thể interacte thông qua việc chọn câu trả lời yes-no dễ dàng hơn

Advertisements

2 thoughts on “Interactive clip”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s