Ý tưởng lớn gặp nhau!

1. Lacta chocolate

2. Coke

Cùng một ý tưởng lớn! Bạn thích cái nào?

Advertisements

3 thoughts on “Ý tưởng lớn gặp nhau!”

  1. cái 1 hơn, chắc vì em đang làm trong digital + sử dụng facebook nhiều hơn + xem clip 1 trước. 😀 Em đang tìm 1 nơi/ công ty thể hiện idea như thế này, anh biết chỗ nào không? DSquare không cho em nhiều cơ hội để thể hiện khả năng về strategy + creative của em.

    1. Chổ anh nè, 🙂 Nếu em làm cho các global agency (O&M, JWT, Saatchi, Lowe…) em sẽ nhận brief ngay từ khách hàng, làm từ strategy, đến idea rồi integrated luôn.

      1. dạ em đang thử sức bên DSquare, môi trường DSquare cũng tốt, con người cũng tốt. Còn 1 tháng probation, em phải chứng tỏ mình là người tuy không giỏi lắm, nhưng ít nhất cũng gây cho ai đó cười được. Hiện tại em chưa làm được điều đó… hì

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s