Làm chiến lược

Trong một lần tôi đứng lớp, một bạn sinh viên mới ra trường tự giới thiệu về mình như sau: “em thích làm chiến lược, em xác định đó là công việc của em sau khi ra trường ngay từ hồi năm 2”.

Tôi trả lời ngắn gọn: “Làm chiến lược không phải một nghề, mà cũng chẳng phải một vị trí”

Làm chiến lược nghĩa là ra quyết định. Quyết định làm gì. Quyết định sản xuất cái gì. Quyết định đầu tư cái gì. Quyết định làm như thế nào… Mà ra quyết định thì ai cũng phải làm, ngay từ khi còn bé cho đến lúc bạc tóc. Đi đổ rác, chọn trường để học, chọn cách tán gái đều là những công việc đòi hỏi chiến lược. Bạn hoặc gia đình bạn phải la người ra những quyết định chiến lược đó.

Còn ở công ty, khi mà có cả trăm con người, việc đó không thể giao cho một người. Chiến lược là quyết định quan trong đến mức mà chẳng ai có thể giao nó cho một nhân viên cấp thấp. Đa phần nó sẽ do cả một tập thể quyết định.

Làm quảng cáo cũng vậy. Chiến lược quảng cáo nghĩa là “nên nói cái gì” thường được quyết định bởi giám đốc công ty, account director hay đôi khi là cả creative director. Nó là những lần tranh luận, họp hành để có thể ra chiến lược.

Vậy thì một strategic planner hay một bộ phận hoạch định chiến lược họ làm gì. Đơn giản là họ giúp quá trình ra quyết định chiến lược được chính xác hơn.

Họ kiếm thông tin. Họ phân tích thông tin. Họ tổ chức nghiên cứu để tìm ra thông tin. Từ đó đề xuất những giải pháp khả thi nhất. Nhưng họ không phải là người ra quyết định cuối cùng.

Nói tóm lại, làm trong bộ phận hoạch định chiến lược và ra quyết định chiến lược là 2 cái khác nhau.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s