Lười…

Đã đến cả ngàn lần tôi nghe từ các supplier và ngay cả creative agency chúng tôi đề xuất với khác hàng rằng:

“ý tưởng của chúng tôi là điệu nhảy Flashmob và chúng tôi sẽ làm viral clip”

“ý tưởng của chúng tôi là augmented reality và đây là đoạn phim tham khảo”

“ý tưởng của chúng tôi là QR code”

“ý tưởng của chúng tôi là cuộc thi ảnh”

“ý tưởng của chúng tôi là 3D mapping”

“ý tưởng của chúng tôi là nhảy điệu nhảy Gangnam style”

Tệ hơn, chúng ta lừa dối chính mình rằng tất cảc những người nhaỷ flash mob là “người nhà” của chúng ta.

Đó không phải là ý tưởng. Đó là hiện thân của những sao chép và lười biếng trong sang tạo. Đó là sự dễ dải của chính chúng ta cho ý tưởng và cũng như sự không tôn trọng những con người đã tạo ra flash mob, QR code, AR…

Chúng ta nên chấm dứt ngay việc chỉ ăn cắp những “buzz word” hoành tráng mà chẳng có những ý tưởng nào kèm theo.

Còn đây là một ý tưởng dùng QR code sáng tạo:

Advertisements

2 thoughts on “Lười…”

  1. thặc ra đó là chỉ là những hình thức, ko có gì phải lên án cả. điều quan trọng phía sau là có 1 big idea và cần các hình thức phụ hợp để chuyển tải. thế thôi hà!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s