Martin Weigel

Tôi thừa nhận tôi là fan của Martin Weigel, là tín đồ của công ty W+K (nơi Martin đang làm việc), chịu ảnh hưởng bởi hầu hết những tư tưởng của Martin và là đọc giả cuồng nhiệt của các bài blog mà Martin viết ra. Nếu bạn không có đủ kiên nhẫn để theo dõi những bài viết của Martin, tôi khuyên bạn nên đọc qua duy nhất bài viết này cùng bài thuyết trình trong đó. Nó đúc kết lại hầu hết những tư tưởng của Martin.

Và tôi xin trích ra lại những slide hay nhất:


Advertisements

2 thoughts on “Martin Weigel”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s