Skip to content

Biết đọc, biết viết

July 5, 2013

keyboard_of_isolation_1

Tôi đến với máy vi tính hay còn gọi là tin học khá sớm. Thời mà chưa ai biết thế nào là khái niệm tập tin, thư mục thì tôi đã biết đến hệ điều hành window.

Dần dần tôi hay huênh hoang là mình là người biết tin học, biết dùng word để đánh máy.

Tôi cho rằng đó là thứ chuyên môn đặc biệt, hơn người và có thể kiếm tiền từ chuyện đó. Lúc đó tôi vẫn tin nếu biết tin học, chắc chắn sau này sẽ có một cái nghề vững chắc.

Ấy vậy mà giờ đây, nó trở thành điều bắt buộc, ai cũng phải biết. Không biết tin học, biết internet, biết word hay power point xem như “mù chữ”.

Chuyện này nó cũng giống hệt với cái gọi là digital marketing hiện nay. Nhiều người vẫn cho rằng đó là thứ chuyên môn chuyên biệt.

Hôm nọ có người hỏi tôi rằng em thích digital marketing, em nên đi theo ngành nào và học gì. Tôi chỉ bảo rằng dù em có làm gì thì em cũng phải biết digital marketing, biết về công cụ, thuật ngữ, khái niệm… Phải biết hết.

Dần dần, tôi tin rằng, kiến thức về digital marketing/ advertising là kiến thức bắt buộc cho tất cả những ai làm trong ngành này. Có thể bạn không cần biết sâu, vì khi đó bạn là chuyên gia, nhưng bạn phải biết.

Trong tiếng Anh, tôi khá thích từ LITERACY, mà tạm dịch sang tiếng Việt là “biết đọc, biết viết”.

Bây giờ, khi yêu cầu tuyển dụng, nhà tuyển dụng hay yêu cầu Computer literacy. Và tôi tin rằng, sau này nếu có ai tuyển vị trí làm trong ngành quảng cáo, tiếp thị thì chắc chắn cũng phải có Digital marketing literacy.

Digital chả còn là một ngành, mà là một kiến thức cơ bản cho tất cả những ai đang làm kinh doanh, tiếp thị, quảng cáo trong một thế giới mà digital đã là một phần của cuộc sống.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: