My new idea

1795733_10153174345657925_730710106_n

Cho những ai còn chưa biết nên làm ở Client hay Agency

Cho những ai muốn làm ở Client và học để biết cách “khai thác” Agency hiệu quả nhất

Cho những ai muốn làm ở Agency và học để biết cách “thấu hiểu” Client tốt nhất

http://aiim.edu.vn/khoa-hoc/branding-advertising

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s