Skip to content

Ngắn!

July 17, 2014

Screen Shot 2014-07-17 at 1.22.04 PM

Advertisements
3 Comments leave one →
 1. July 17, 2014 9:05 am

  điều mà ko phải công ty nào cũng làm được

 2. July 18, 2014 7:16 am

  :)).. cái này chuẩn… đây gọi là đánh cắp thời gian của kh.. thay vì việc 10p họ xem dc vô số mẫu quảng cáo thì nên để họ thư giãn 9p30 và 30 s còn lại dành cho quảng cáo sp của mình là đủ.

 3. Quỳnh Diệp permalink
  May 16, 2015 7:18 am

  tại viết ngắn nó khó hơn viết dài, theo em là thế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: