11 năm. 2 tháng. 365 trang.

11 năm viết blog và mất 2 tháng để viết nên cuốn sách 365 trang.

Cho những ai đã đọc blog này, xin cảm ơn!

P/S: cuốn sách này được viết mới 70%, chỉ có 30% là bạn đã từng đọc mà thôi, 🙂

Screen Shot 2017-07-20 at 1.23.23 PM

Screen Shot 2017-07-18 at 3.34.41 PM

Advertisements

8 thoughts on “11 năm. 2 tháng. 365 trang.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s